İç Denetim ve Uyum

Mevzuata Uyum Sağlayın ve Risk Yönetiminizi Etkinleştirin
 

İç Denetim ve Uyum Yönetimi, kurumların yönetişim ve risk yönetimi politikalarının desteklenmesinde ve onların karmaşık hatta bazen çelişkili olan mevzuata uygunluk sağlamalarında çok önemli bir role sahiptir.

Aynı şekilde kurumların uygulama ve izleme yetkinlikleri kadar, iç denetim süreçlerinin kalitesi ve etkinliğini de sürekli olarak iyileştirmeleri gereklidir.

QPR ile İç Denetim ve Uyum Yönetimi:
  • İç kontrol operasyonlarınızı tasarlayın: QPR ProcessDesigner kurumların, süreç akışları, görev tanımları, riskler ve kontrol alanları gibi iç kontrol gereksinimlerine ilişkin kayıtları / verileri etkin olarak oluşturmalarını sağlar. Ayrıca, QPR'ın bu çözümü kurumların söz konusu kayıt / verilerinin paylaşımı, korunması ve iyileştirmesine de olanak sağlar. Kurumsal Risk Yönetimi' nin verimliliğini arttırmak için operasyonları izleyebilir ve değerlendirebilirsiniz.
  • Riskleri izleyin: QPR Metrics sadece risk takibi amacıyla kullanılan bir çözüm olmamakla birlikte, risklerin diğer performans göstergeleri ile birlikte Kurumsal Performans Yönetimi veya Kurumsal Karne çerçevelerine dahil edilebilmesine olanak sağlar.
  • İç Denetimi iyileştirin: QPR ProcessAnalyzer iç denetimin daha güvenilir hale getirilmesi ve denetim faaliyetlerinin verimliliğinin arttırılmasına yardımcı olur. Yazılım, gerçek süreçleri tüm süreç değişim ve sapmalarını da içerecek şekilde görselleştirmek amacıyla işlem verilerini kullanır. Bu veriler Kurumsal Kaynak Planlaması çözümlerinden sağlanabileceği gibi kurumun herhangi bir operasyonel sisteminden (Örneğin : CRM) de alınabilir.