Endüstri 4.0 ve Katma Değer Optimizasyonu

"Bilginin Entegrasyonu ile Katma Değeri Arttırın"

Verimli Esnek ve Dijital Fabrikalar

Operasyonel Mükemmelliği konuşmak zaman zaman yetersiz kalabiliyor.

Otomasyon verisi, tamamlanma zamanları, işlem zamanları ve izleme kayıtlarını teknoloji çözümleri ile keşfedin, iş modeli, teknoloji ve bilgi yönetimi arasındaki kopuklukları tanımlayın. Problemlerinizin % 80’ini oluşturan süreç kopukluklarını belirleyin ve aksiyonlar ile gelişimini izleyin.

Sınırsız gelişim alanı sunabilecek Endüstri 4.0 yolculuğunuzda, nereye odaklanmanız gerektiğini bulabilmek için etkin analiz araçlarından yararlanın.
 

QPR ile Endüstri 4.0
  • QPR ProcessAnalyzer ile süreçler, üretim varlıkları ve bilginin gerçek hayatta nasıl işlediğini keşfedin.
  • Sürdürülebilir ve esnek üretim için, Endüstri 4.0 Olgunluk Seviyenizi tanımlayın.
  • QPR Metrics ile süreçlerinizin performansını izleyin, Endüstri 4.0 ‘a yönelik hangi aksiyonlar öncelikli belirleyin.
  • QPR Portal ve Mobile Dashboard ile Endüstri 4.0 strateji ve liderliğinizin iletişimi ve yayılımını sağlayın.