Yazılım Seçimi

“Süreçlere Uygun Bilgi Yönetim Sistem Seçimi, Ancak Metodolojik Yazılım Seçim Süreci ile Sağlanabilir”

Rekabet yoğun bir gelecekte varolabilmek için firmaların hızlı/etkin kararlarla yürüyebilmeleri, bilgilere erişecek kanalları kullanabilmelerine bağlı. Dış dünyada olan biteni izlerken buna uygun kararları alabilmek, iş süreçlerimizi yeniden düzenlemek ve tüm bunları yaparken de bilgi sistemlerinden yararlanmak gerekli. İş süreçlerine en uygun bilgi sistemlerini seçmek için de doğru metodolojik yaklaşımın seçilmesi zorunlu.

Bu süreci yaşamadan satın alınan bilgi sistemleri, sonuç getirmekten çok, kuruluşların gider kalemlerini arttırmaya dönük yatırımlar olmaktan öteye geçemiyorlar.

Ironman Consulting, yazılım seçim risklerini en aza indirgemeye yönelik olarak süreç esaslı yazılım seçim danışmanlığı veriyor.