Robotik Süreç Otomasyonu

"Mevcut Durum Anlaşılmadan İyileştirme Yapılamaz"

Süreç Keşfi

Mevcut Durum anlaşılmadan iyileştirme yapılamaz.

Bu yaklaşım, süreç iyileştirmeleri için de geçerlidir – sürecin mevcut durumu veya ne çeşit sapma ve değişiklikler içerdiği belirlenmeden, süreçlerin etkinliği robotiks yardımıyla nasıl iyileştirilebilir? Süreç Madenciliği, sürecin mevcut durumunu veri güdümlü bakış açısından ortaya koyarak önemli bir içgörü sağlar ve sezgilere dayalı kararların neden olduğu belirsizliği azaltır. Aynı zamanda, gerekli olan süreç adımları ile gereksiz süreç  adımları ve işlemlerin neden olduğu sapmaları tanımlanır.

 

Süreç Uyumlaştırma

Süreçler doğal olarak çok büyük değişimler gösterebilirler. Bu nedenle en sık kullanılanlar haricindeki süreçlerin tümüne Robotik Süreç Otomasyonu uygulanması verimli veya kazançlı olmaz.
Yazılım robotlarının programlanma maliyeti oldukça yüksektir ve yapılan yanlış yatırımların geri dönüşü ise mümkün olmayabilir. Dolayısıyla, ilk önce süreçler uyumlaştırılarak her bir değişiklik için gerekli veri altyapısı bütün dinamikleri (erişim, işleme, saklama stratejileri vb.) ile oluşturulması gereklidir. Ancak ondan sonra robotiklerin sağladığı otomasyondan maksimum fayda elde edilebilir.
Robotların işlemesi gereken değişiklikler ne kadar farklı olursa Robotik Süreç Otomasyonu maliyetleri de o kadar yükselir. Bu nedenle süreçlerin operasyonlar ile uyumlaştırılması bu aşamada tamamlanır.

 

Robotik Süreçler için Performans Ölçümü

Otomasyon projelerinin sonuçlarını ölçmek  zor olabilir. Dolayısıyla,  Süreç Madenciliği  yazılım robotiklerinin istenilen sonucu sağladığı  ve süreçlerin tasarlandığı gibi yürütüldüğünün analiz edilmesi ve ölçülmesi açısından önem taşır.

Ironman Consulting, süreç madenciliği ve süreç  performans ölçümü danışmanlık çözümleri ile, şirketlerin yatırım ve fizibilite çalışmalarına destek veriyor.