Operasyonel Mükemmellik ve Yalın Üretim

Süreçlerinizi Modelleyin Analiz Edin ve Süreç Madenciliği ile Doğrulayın

Operasyonel Mükemmellik, kurumların operasyonlarını iyileştirerek verimlilik ve kaliteyi arttırır. Kurumların hedeflerini gerçekleştirmek için, iş süreçleri ve operasyonlarını doğru araçlarla analiz ederek kritik iyileştirme alanlarını belirlemeleri gerekir.

QPR, Süreç Madenciliği, İş Süreçlerinin Yönetimi ve Yalın Süreç Yönetimi ile Operasyonel Mükemmelik modellerinde  yaygın olarak kullanılan disiplinleri destekler. QPR aynı zamanda; kalite yönetim standartlarına uygunluk sağlanmasına yönelik olarak, süreç odaklı kalite yönetim sistemlerini destekler.

QPR ile Operasyonel Mükemmellik:
  • QPR ProcessDesigner ile iş süreçleri, organizasyonel yapı ve Bilgi Teknolojisi sistemlerini içeren operasyonlarınızı modelleyin ve analiz edin.
  • QPR Metrics ile temel peformans göstergelerini izleyin.
  • QPR ProcessAnalyzer ile kritik iş süreçlerinizi doğrulayın ve izleyin.
  • QPR Portal ile kapsamlı iletişim ve işbirliği sağlayın.