Entegre Kurumsal ve Bireysel Performans Yönetimi

"Kurumsal ve Bireysel Performans Entegrasyonu ile Kurumu Bir Bütün Olarak Yönetmenizi ve Yönlendirmenizi Sağlar"

Mevcut Bilgi Sistemleri Altyapınız ile Kolay Entegrasyon
QPR Metrics - Operasyonel gerçekleşmeleri karnelere taşıyarak, istenilen değerleri her an ulaşılabilir kılar. QPR Metrics'in çok az seviyede teknik destek gerektiren bir uygulama olması nedeniyle, kullanım maliyeti son derece düşük ve yaygınlaştırma süresi kısadır.


 
Performans, Risk ve Süreç Yönetimi Modelleri Arasında İlişkilendirme
QPR Metrics - çözümü ile performans yönetim modelinizi risk veya süreç yönetimi aktivitelerine bağlayabilirsiniz. Böylece, etkili, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemek için veri toplama, konsolidasyon, izleme ve raporlama gereksinimlerinizi etkileşimli olarak yürütebilirsiniz.


 
Raporlama
Performans raporlama döngüsünü hızlandırabilirsiniz.
Operasyonel Sistemlerden Veri Entegrasyonu
Strateji odaklı yönetim için operasyonel sistemlerden veri entegrasyonu sağlayabilirsiniz.
Kurumsal ve Bireysel Hedeflerin Konsolidasyonu
Farklı kırılımlarda (organizasyon, fonksiyon, iş ailesi, çalışan vb.) performans yönetim modelini oluşturabilir, şablonlar aracılığı ile çok kısa sürede sistemleri uygulamaya alabilirsiniz.
QPR Mobile Dashboard
Hızlı bir karar mekanizması elde etmek amacı ile dilediğiniz veriye, dilediğiniz yerden erişebileceğiniz görsel sunuma ve özet bilgiye dayalı bir çözüm aracıdır.
  • Kullanıcı için önemli özet bilgiye kolaylıkla erişim
  • Birbiri ile etkileşimli grafiklere erişim
  • Performans Yönetimi ve KPI'lara erişim
  • Görünüm ve dashboardlara erişim