4.0'a Nasıl Ulaşırım?

"Geleceğin Üretim ve Bilgi Yönetimi Sistemleri"

4.0'a Nasıl Ulaşırım?
“Endüstri 4.0 Olgunluk Seviyesi Analizi” sonrasında kurumunuzun geleceğe yönelik stratejik tercihlerinin belirlenmesi ve “IoT Yol Haritası” tanımlanması çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
 

Kurumsal Mimari yaklaşımı ile iş modeli, teknoloji ve bilgi yönetimi yol haritalarının tanımlanması, uzun vadeli yatırımlardaki risklerin yönetilmesini
desteklemektedir.

İş modelinin analiz edilmesi ile iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve geleceğe giden yolda gerekli dönüşümlerin planlanması, yeni iş modellerine geçilmesine kadar köklü, yenilikçi ve vizyonel değişimleri kurumunuza kazandırır.