Strateji Yönetim Ofisi

"Strateji Uygulama Sürecinizi Kullanıcı Dostu Uygulamalar ile Etkin Yönetin"

Hedeflerinizi Gerçekleştirmenizi ve İzlemenizi Sağlayan Kapsamlı Bir Çözüm
 

Strateji Yönetim Ofisi, kurumunuzun belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamak amacıyla stratejik planlama ve strateji uygulama süreçlerini kolaylaştırır ve yönlendirir. Bütçe ve dönemsel olarak gerçekleştirilen strateji planlama sürecinden kuruluşun strateji haritasına, kurum ve bölüm karnelerine indirgenmesi ve aynı zamanda hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için, gereken stratejik yönelimlerin belirlenmesi gereklidir. Bunlara ek olarak; kurum bütününde etkin iletişim sağlanması, stratejik hedef ve gerçekleşmelerin izlenmesi gerekmektedir.

QPR, stratejinin bireysel hedeflere indirgenmesinden sonuçların izlenmesine kadar, strateji uygulama sürecinin tamamını içeren, Strateji Yönetim Ofisi’ne yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor.

 

QPR ile Strateji Yönetim Ofisi:
  • QPR Metrics ile stratejilerinizi formüle edin, strateji haritaları, kurum ve bölüm karneleri, stratejik yönlendiriciler ve stratejilerinizin gelişimini izleyin.
  • QPR ProcessDesigner ve QPR EnterpriseArchitect ile stratejinin uygulanması için gereken stratejik yönlendiriciler ve operasyonlarınızı planlayın.
  • QPR ProcessAnalyzer ile strateji uygulamasının onaylanması ve izlenmesi için gereken işlemleri / süreçleri doğrulayın.
  • QPR Portal ile stratejiye yönelik kapsamlı iletişim ve işbirliği sağlayın.