Balanced Scorecard

"Uygulama Deneyimlerinin Zenginleştirdiği Eğitim ve Gelişim Programları"

 

Stratejik Yönetimde başarılı olmak için uygulama performansının sürekli ölçümü, güçlü liderlik, geribildirim, öğrenme ve yenilikçilik kaçınılmaz unsurlar. Şirketlerine yön vermek için, çağdaş yönetim yaklaşımlarından sadece teorik bilgiler düzeyinde değil, uygulama örnekleri ile de yararlanmak isteyen lider yöneticilerin katılabileceği bir uygulamalı eğitim olanağı: Hızlı Balanced Scorecard Çalıştay'ı.

Hızlı Balanced Scorecard Çalıştay'ı ile, kurumsal performans yönetiminde bütünsel yaklaşımı uygulamak isteyen şirket yönetim takımı, vizyonu gerçekleştirmek için gerekli olan stratejik hedef ve iş hedeflerini tanımlayabilecektir.

Şirkete özel uygulanan bu çalıştay süresince, Balanced Scorecard metodolojisi kullanılarak, şirket ve bölüm seviyesi Hedef Kartları tanımlanacaktır. Ayrıca, gerçekleşmelerin izlenmesi için kullanılacak yönetim araçları konusunda katılımcılar, yönlendirici örnek uygulamalarla tanışacaklardır. Çalıştay sonunda şirket yönetim takımı, uygulanabilir strateji ve hedeflere sahip olacaktır.