Tedarik Zinciri ve Operasyon

"Süreç Keşfi ile Tedarik Zinciri Süreçlerinizi Optimize Edin"

Tedarik Zinciri Verimlilik Artışı

Tedarik zinciri alanında çalışanlar, sürekli artan müşteri ve verimlilik gereksimlerine yönelik beklentiler karşısında zorlanırlar. Müşteriler teslimatların doğru, zamanında ve eksiksiz yapılmasını talep ederken şirketler de stok seviyelerini düşürmek ve maliyet yönetimi etkinliğini arttırmak için mücadele ederler. Birbiriyle çelişen bu hedefleri gerçekleştirmek yeni bir yaklaşım gerektirir.

İş / Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerinde  tedarik zinciri performansı ve temel etkilere ilişkin yeterli ve analiz edilebilecek hacimde veri bulunur. Halihazırda bu veriler, nadiren tedarik zinciri verimliliğini arttırmak amacıyla kullanılıyor. Kurumsal Kaynak Planlaması tam bir görünürlüğe sahip değil - tam olarak hangi verileri içerdiği ve hangilerinin kullanılabileceği vb.-. Stratejik hedefiniz gerek mevcut teslimat performansındaki problemleri gidermek amacıyla yeni bir tedarik modeli geliştirmek olsun, gerekse stoğa üretime dayalı tedarik modelinden siparişe göre üretime dayalı tedarik modeline geçmek olsun, bu hedefleri gerçekleştirebilmeniz için tedarik zincirinizin gerçek hayatta nasıl işlediğine dair bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

QPR, söz konusu verilerden en iyi şekilde yararlanabilmek ve bunları önemli bilgilere dönüştürmek - süreç madenciliği - için gerekli olan doğru araç ve yöntemleri sağlar. Bir süreç madenciliği yazılımı olan QPR ProcessAnalyzer, vaka verilerini temel alarak, gerçek süreci baştan sona otomatik olarak görselleştirir, temel performans ölçümlerini sağlar ve süreç ile ilgili problemlerin kök nedenlerini ortaya koyar. Tedarik zinciri performansı dinamiklerinin anlaşılmasına ve yorumlanmasına ışık tutar.

 

Katkıları:
  • Teslimatların doğruluk oranını arttırarak müşteri memnuniyeti sağlayın.
  • Tedarik Zinciri verimliliğini arttırın.
  • Teslimat sürelerini kısaltın.
  • Sipariş değişikleri, iadeler ve elle yapılan işlemleri azaltın.
  • Stok seviyesini düşük tutarak işletme sermayesini etkin yönetin.