İç Kontrol

"Uygulama Deneyimlerinin Zenginleştirdiği Eğitim ve Gelişim Programları"

İç kontrol, kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan yönetim sistemidir. 5018 sayılı yasa kapsamında Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında, güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması, israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 

Ironman Consulting, 5018 sayılı yasa ve Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda İç Kontrol Sistemleri’nin kurulumu ve yönetimi ile ilgili eğitim hizmetleri vermektedir.