Kurumsal Risk Yönetimi

“Karşılaşılabilecek Risklerin Etkin Yönetimi İçin Etkin Bir Uygulama Metodolojisi”

Risklerin tanımlanması ve risklerin değerlendirilmesi kurumlar açısından kritik çalışmalardan birisidir. Kurumlar iş performansını arttırmak için, değişen iş ortamında, yatırımcılar ve denetçilerin de yönlendirmeleriyle riskleri minimize etmeye çalışıyorlar.

QPR Risk Yönetimi, risk yönetiminin tüm aşamalarını yönetmek için tek bir platform sunuyor. QPR’ın farklı modülleri ile güçlendirilmiş Kurumsal Risk Yönetimi; riskleri tanımlamak, değerlendirmek, yönetmek ve gerçek zamanlı olarak farklı kurumsal seviyeler için risk raporlarının yayımlanmasına olanak sağlıyor.

QPR Risk Yönetimi 5018 sayılı kanunla ilişkili olarak; İç Kontrol Mevzuatı, COSO, J-SOX uyumluluklarını destekleyecek özelliklere sahiptir.

 

QPR Kurumsal Risk Yönetimi ile;

  • Riskler anlık olarak izlenebilir ve raporlanabilir
  • Süreç akışları üzerinde ilişkili riskler ve kontrol faaliyetleri izlenebilir
  • Risk Yönetimi organizasyonunda sorumlu kişiler uyum gereksinimleri kapsamında değerlendirmelerini yapabilir.