Sürdürülebilir Süreç Yönetimi

“Sürdürülebilir Başarı İçin Teknoloji Çözümü ile Entegre Süreç Yönetimi”

Günümüzde rekabet avantajı yaratmak veya bu avantajı korumak için maliyetleri azaltmak ve verimliliği arttırmak, şirketlerin en önemli mücadele alanlarından biri. Bu hedefe ulaşma yöntemlerinin başında, Süreç Yönetimi geliyor.

Ironman Consulting, organizasyonların rekabete göre farklılık yaratabilecek süreçlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri veriyor.

Bu çalışmalarda, süreç tasarımları tamamlandıktan sonra teknoloji çözümü kullanılarak süreç simulasyonları yapılıyor. Gerçekleştirilen simulasyonlar sonucunda; alternatif süreçlerin tasarlanması, maliyet ve verimlilik göstergelerinin analiz edilmesi ve optimum faydayı yaratacak iş akışları belirleniyor. Diğer yandan Aktivite Bazlı Maliyet Yönetimi (ABCM) ile oluşturulan bağlantılar ile, gerçekleşen maliyetler süreçler ile entegre edilebiliyor.

Sürdürülebilir Süreç Yönetimi çalışmaları QPR teknoloji çözümü ile yürütülüyor.