Bilgi Teknolojisi Yönetimi

"Stratejik Hedefler, İş Modeli ve Bilgi Teknolojisi Hedeflerinizi Gerçekleştirin "

Bilgi Teknolojisi ile Stratejik Hedeflerin Hizalanması
 

Bilgi Teknolojisi faaliyetlerinin iş beklentileri ve stratejik hedefler ile hizalanmasını sağlamanın yanısıra, kritik süreçlerin iyileştirilmesi, ömrünü tamamlamış Bilgi Teknolojisi sistemlerinin yenilenmesi ve Bilgi Teknolojisi maliyetlerinin sınırlandırılması da Bilgi Teknolojisi yönetimlerinin üstesinden gelmek zorunda oldukları mücadele alanları arasındadır.

QPR, Bilgi Teknolojisi yönetiminize, kurumunuzun işleyişinin bütünsel bir görünümünü elde etmeye ve Bilgi Teknolojisi mimarinizdeki değişimlerin etkilerini analiz etmeye yönelik özel bir çözüm sunuyor. QPR, iş beklentileri ile Bilgi Teknolojisi’nin hizalanmasını sağlayarak Bilgi Teknolojisi varlıkları, süreçler ve uygulamaları hedeflerinizin gerçekleştirilmesini destekleyen araçlar haline dönüştürüyor.

QPR ProcessAnalyzer farklı Bilgi Teknolojisi sistemlerinin farklı süreçlerde nasıl kullanıldığının tam olarak anlaşılmasını sağlayarak iş modeli ile Bilgi Teknolojisi arasında ortak bir anlayış geliştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca, QPR EnterpriseArchitect, Bilgi Teknolojisi, uygulamalar, süreçler ve kişiler arasındaki bağımlılıkların belirlenmesini destekler.

QPR ile Bilgi Teknolojisi Yönetimi:
  • Yönetim, iş, operasyonlar ve Bilgi Teknolojisi hakkında birbiriyle ilişkilendirilmiş ve özel bakış açıları oluşturularak Bilgi Teknolojisi ile stratejik hedefler ve operasyonlarınızı  hizalayın.
  •  Bilgi Teknolojisi maliyetlerinin optimizasyonunda kullanabileceğiniz analizler ve tavsiyeler elde edin.
  • Süreç ve Bilgi Teknolojisi geliştirmeye yönelik, tanımlanmış rol ve sorumlulukları gösteren yönetişim modeli oluşturun.