Balanced Scorecard - Kurumsal Karne

“Stratejik Hedeflere Ulaşmayı Destekleyen Sistematik Yönetim Yaklaşımı”

 

Kurumu bir bütün olarak ele almak, şirket vizyonunu stratejilere dönüştürmek ve stratejik yönetim/çalışma anlayışını şirketin bütününe yaymak için Balanced Scorecard (Kurumsal Karne) yaklaşımının kullanılmasını temel alan yönetim sistemi Kurumsal Performans olarak tanımlanıyor.

Balanced Scorecard, başarıyı sadece finansal verilerle ölçmenin olanaksız olduğu bugünkü ortamda müşteriler, iç süreçler ve çalışan boyutunu da yönetim yaklaşımına dahil ederek şirketlere önemli avantajlar sağlıyor.

 

Yapılan araştırmalar, şirketlerin ancak yüzde 10’unun stratejileri başarılı olarak hayata geçirebildiklerini, yüzde 85’inin ise stratejiyi paylaşmak için ayda en fazla 1 saat zaman harcayabildiklerini gösteriyor.

Şirketlerin stratejileri hayata geçirmede karşılaştığı en önemli bariyerler ise, vizyonun şirket çalışanları tarafından anlaşılmasındaki sıkıntılar, hedef, ödüllendirme, kaynak kullanımının stratejilerle ilişkilendirilmemesi, şirketlerin gelecekte var olmak istedikleri yere ulaşmaları için gerekli yöntemleri şirket genelinde anlatamamaları ve kültürel değişimi gerçekleştirememeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Balanced Scorecard uygulaması 1992 yılından sonra; bu tür olumsuzluklara karşı bugün Fortune 500 şirketlerinin % 80'inin kullandığı bir yönetim aracı haline geldi.

Ironman Consulting, kurumsal performans yönetimi konusunda sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini Balanced Scorecard metodolojisi ile ilişkilendirerek organizasyonların büyüme hedeflerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunan Türkiye'deki ilk firma unvanını taşıyor. Balanced Scorecard uygulamaları QPR Metrics teknoloji çözümü ile strateji odaklı yönetimin yaygınlaşmasına olanak sağlıyor.