4.0'a Geçiş Projesi

"Geleceğin Üretim ve Bilgi Yönetimi Sistemleri"

4.0’a Geçiş Projesi
 
Endüstri 4.0 yolculuğunuz, yol haritanızda yer alan Bilgi Teknolojisi / Bilgi Yönetimi altyapı değişikliklerinden, siber fiziksel sistemlerle yürüyen bir “Akıllı Fabrika” yapılandırmasına kadar farklı boyutlarda projelerden oluşabilir. 
Ironman Consulting; projelerin tasarımı, planlanması ve uygulamaya alınmasına yönelik verdiği hizmetlerle; Endüstri 4.0 yolculuğunuzun etkin ve risklerden arındırılmış olarak yürütülmesini destekler.
 
 
Örnek Projeler
Örnek Proje I: Otomotiv’de ileri düzeyde entegre montaj hatları ile dikey entegrasyonu sağlanmış üretim sistemleri sayesinde farklı modellerin eş zamanlı üretiminin sağlanması, hızlı ve hatasız tedarik sistemleri ile üretim hatlarındaki bekleme sürelerinin minimum düzeye indirilmesi. Bu çalışmalar sayesinde hammadde, dönüşüm maliyeti vb. alanlarda yüksek verimlilik sağlanabilecektir.


Örnek Proje II: Beyaz Eşya üretim tesisinde ERP, ürün yaşam döngüsü yönetimi ve üretim sistemlerinin entegrasyonu sağlanarak operasyonların ileri seviyede planlanması, gerçek zamanlı olarak takip edilmesi ve raporlanması. Bu çalışmalar sayesinde montaj hatlarında yüksek verimlilik sağlanabilecektir.
 


Sadece projelerin hazırlanması aşamasında değil; proje uygulama sürecinde de Ironman Consulting danışmanlık hizmetlerini teknoloji destekli olarak sunmaktadır.